Uncategorized


지금 난리났다는 제주도 중국인 상황 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

한국인들이 해외가서 중국인들만

넘쳐나더니 결국 ㄷㄷㄷ

이러다 중국섬 되겠네 ㄷㄷㄷ